Privacybeleid

Ikwileensticker.nl, gevestigd aan Drie Morgenland 5, 3863ZG te Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ikwileensticker.nl
Drie Morgenland 5
3863ZG Nijkerk
085 – 301 5423

Pascal van de Beek is de functionaris Gegevensbescherming van Ikwileensticker.nl. Hij is te bereiken via pascal@ikwileensticker.nl.

Persoonsgegevens die we verwerken

Ikwileensticker.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je producten bij ons koop en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijv. omdat Ikwileensticker.nl onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pascal@ikwileensticker.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Ikwileensticker.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Ikwileensticker.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Ikwileensticker.nl neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een medewerker van Ikwileensticker.nl) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Ikwileensticker.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ikwileensticker.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ikwileensticker.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ikwileensticker.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen we alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Ikwileensticker.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je apparaat. Ikwileensticker.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijv. jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ikwileensticker.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar pascal@ikwileensticker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je ID-kaart bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ikwileensticker.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren. Ikwileensticker.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Ikwileensticker.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via pascal@ikwileensticker.nl.

Gegevens voor gebruik van de Google Assistant

Als jij gebruik maakt van de Google Assistant, dan kan je via de Google Assistant interacties hebben met Ikwileensticker.nl. Zo kan je ons vragen wie we zijn, hoe je je sticker ontwerp bij ons aanlevert en extra informatie over onze werkwijze.

Om de door jou gestelde vragen te beantwoorden krijgen we bepaalde gegevens van Google, die we kunnen inzien in de omgeving die Google daarvoor beschikbaar stelt. Wanneer je een interactie met Google start is er een Google SessieID bij ons bekend, net als de tekst van de interactie (bijv. de vraag die je stelt), de datum en het tijdstip waarop je eerder met ons een interactie hebt gehad en het land en de taalkeuze. Voor ons zijn interacties niet te herleiden naar jouw als klant.

Tot slot gebruiken we geaggregeerde gegevens voor statistieken over het gebruik van de Ikwileensticker.nl app door de gebruikers van Google Assistant. Door dit te meten kunnen we onze toepassingen op de Google Assistant blijven verbeteren in het voordeel van de gebruikers van Google Assistant.

We krijgen je gegevens met jouw toestemming als je gebruik maakt van de Google Assistant en hebben deze gegevens nodig voor het tot stand brengen van de interactie. Zo hebben we jouw vraag nodig om daarop een antwoord te kunnen geven. Daarnaast gebruiken we de gegevens om te zien of de gebruiker al eerder een interactie heeft gehad met Ikwileensticker.nl via Google Assistant. Hiermee kunnen we bijv. de welkomstboodschap aanpassen.

Alle gegevens die we gebruiken voor de interacties worden 7 dagen bewaard in onze Google omgeving en daarna verwijderd. Daarnaast biedt Google ons geaggregeerde gebruiksstatistieken die voor ons gedurende 6 maanden inzichtelijk zijn.

Omdat de interactie via Google verloopt is ook Google een verantwoordelijke voor jouw gegevens. De Google Privacy Policy omschrijft hoe Google gegevens over haar gebruikers verzamelt en gebruikt en welke rechten je hebt. Verder heeft Google meer specifieke informatie over welke data jij als gebruiker van de Google Assistant met Google deelt en hoe je deze data kan verwijderen.